Ektemann: Jens Arensen Gynnild 
      Født: 1634         
       Død: 1710         
    Gravlagt: 19 jan 1710      
       Far:
       Mor:
Merkn. 

     Hustru: Ollaug Sivertsdatter Gynnild 
      Født: 1655         
       Død: 1743         
    Gravlagt: 27 okt 1743     i Soknedal 
       Far:
       Mor:
Merkn. 

    K Barn 1: Kjersti Jensdatter Gynnild 
      Født: før 1669       
    Ektemann: Oluf Olufsen Dragset f. ca. 1667 
      Gift: 20 apr 1704     i Soknedal 
Merkn. 
    M Barn 2: Sivert Jensen Gynnild 
      Født: ca. 1679       
       Død: før 1740       
     Hustru: Guri Einersdatter Vollum f. ca. 1681 d. 1740 
      Gift: 1705         
Merkn. 
    M Barn 3: Anders Jensen Gynnild 
      Født: ca. 1680       
       Død: 1737         
     Hustru: Gunnhild Endresdatter Fossum f. ca. 1680 d. 1723 
      Gift: 1707         
     Hustru: Marit Larsdatter Estenstad f. 1690 d. 1772 
      Gift: 1725         
Merkn. 
    M Barn 4: Arnt Jensen Skjerli 
      Født: 1681         i fra Borstu på Gynnild i Soknedalen 
       Død: 1754         
    Gravlagt: 21 nov 1754      
     Hustru: Berit Hansdatter Østhus f. 1679 d. 1735 
      Gift: 2 jul 1703      
     Hustru: Guru Arntsdatter Solem f. 1712 d. 1782 
      Gift: 1 nov 1736      
Merkn. 
    K Barn 5: Marit Jensdatter Gynnild 
      Født: ca. 1685       
       Død: 1743         
    Ektemann: Oluf Ellingsen Berg f. 1681 d. 1750 
      Gift: 1708         
Merkn. 
    M Barn 6: Siver Jensen Gynnild 
      Født: ca. 1689       
       Død: 1756         
     Hustru: Kari Arnfindsdatter Ertshus f. 1704 d. 1756 
      Gift: 1729         
Merkn. 
    M Barn 7: Olle Jensen Gynnild 
      Født: ca. 1692       
       Død: 1761         
     Hustru: Siri Endresdatter Fossum f. 1692 d. 1756 
      Gift: 1721         
Merkn.