Ektemann: Arnt Jensen Skjerli  Anekart
      Født: 1681         i fra Borstu på Gynnild i Soknedalen 
       Død: 1754         
    Gravlagt: 21 nov 1754      
       Far: Jens Arensen Gynnild  (1634 - 1710) 
       Mor: Ollaug Sivertsdatter Gynnild  (1655 - 1743) 
Andre partner 2
Merkn. 

     Hustru: Berit Hansdatter Østhus 
      Gift: 2 jul 1703      
      Født: 1679         fra Østhus i Soknedal 
       Død: 1735         
    Gravlagt: 12 nov 1735      
       Far: Hans Biørnsen Østhus  (1636 - 1728) 
       Mor: Berit  (   - 1696) 

    M Barn 1: Jens Arntsen Skjerli 
      Født: 1704         i fra Støren 
       Død: 1773         
     Hustru: Gjertru Evensdatter Soknes (Øverøyen) f. 1705 d. 1750 
      Gift: 1728         
     Hustru: Kjersti Larsdatter Brekk f. 1712 d. 1781 
      Gift: 1751         
Merkn. 
    M Barn 2: Hans Arntsen Skjerli 
      Født: 1706         i fra Støren 
     Hustru: Berit Jonsdatter 
     Hustru: Katrine Andersdatter Presthus 
Merkn. 
    K Barn 3: Ingeborg Arntsdatter Skjerli 
      Født: 1707         i fra Støren 
    Ektemann: Peder Jonsen Hugdal f. 1703 
    K Barn 4: Ingri Arntsdatter Skjerli 
      Født: 1712         i fra Støren 
       Død: 1766         
    Ektemann: Ole Arnfinnsen Ertshus f. 1698 d. 1750 
      Gift: 1731         
    Ektemann: Even Jonsen Amdal f. 1730 d. 1793 
      Gift: 1751         
    M Barn 5: Ole Arntsen Skjerli 
      Født: 1715         i fra Støren 
       Død: 1783         
     Hustru: Siri Pedersdatter Rønning f. 1715 d. 1796 
      Gift: 1742         
    M Barn 6: Ole Arntsen Skjerli 
      Født: 1720         i fra Støren 
       Død: 1759         
     Hustru: Kari Olsdatter Vold f. 1705 d. 1766 
    M Barn 7: Ingebrigt Arntsen Skjerli 
      Født: 1724         i fra Støren 
       Død: 1794         
     Hustru: Gollaug Evensdatter Øverøyen f. 1722 d. 1761 
      Gift: 1745         
     Hustru: Berit Olsdatter Bjørgen f. 1730 d. 1797 
      Gift: 1762