Iver Pedersen Bones 
      Født: ca. 1628       
       Far:
       Mor:
Merkn. 

    M Barn 1: Peder Iversen Bones 
      Født: 1656         
       Død: etter 1718      
Merkn. 
    M Barn 2: Ole Iversen Bones 
      Født: 1661         i fra Fremstu på Bones i Støren 
       Død: 1725         
Merkn.