Ektemann: Absalon Olsen Bonesbro  Anekart
      Født: 1708         i fra Nordstu på Bones i Støren 
       Død: 1777         
       Far: Ole Iversen Bones  (1661 - 1725) 
Merkn. 

     Hustru: Gjertru Karlsdatter Kjelden  Anekart
      Gift: 1734         
      Født: 1715         i fra Kjelden i Singsås 
       Død: 1806         
       Far: Karl Olsen Tilset  (1665 - 1725) 
       Mor: Eli Estensdatter 

    M Barn 1: Ole Absalonsen Bonesbro 
      Født: 1734         
       Død: 1734         
    K Barn 2: Eli Absalonsdatter Bonesbro 
      Født: 1739         
    Ektemann: Johan Evensen Grytdal f. 1733 
      Gift: 1766         
    K Barn 3: Ingri Absalondatter Bonesbro 
      Født: 1742         
Merkn. 
    M Barn 4: Ole Absalonsen Bonesbro 
      Født: 1743         
       Død: 1812         
     Hustru: Guru Jonsdatter Midtli f. 1744 d. 1795 
      Gift: 1779         
     Hustru: Ingri Arntsdatter Bones f. ca. 1752 d. 1811 
      Gift: 1796         
Merkn. 
    M Barn 5: Karl Absalonsen Bonesbro 
      Født: 1745         
     Hustru: Gjertru Olsdatter Røsbjørgen f. 1734 
      Gift: 1773         
Merkn. 
    K Barn 6: Else Absalonsdatter Bonesbro 
      Født: 1749         
       Død: etter 1815      i Bonesflåtten i Støren 
    Ektemann: Tomas Olsen Bones f. 1733 d. 1784 
      Gift: 1771         
    Ektemann: Jon Jonsen Buset f. 1752 d. 1830 
      Gift: 1784         
Merkn. 
    K Barn 7: Kari Absalonsdatter Bonesbro 
      Født: 1752         
       Død: 1828         
    Ektemann: Ingebrigt Pedersen Sneen f. 1740 d. 1798 
      Gift: 1774         
Merkn. 
    K Barn 8: Berit Absalonsdatter Bonesbro 
      Født: 1754         
Merkn.