Biografi til: Absalon Olsen Bonesbro

I 1740 ble det tvist om en jordlapp som var utlagt til Absalon Olsen Bones. Absalons søskenbarn Iver Pedersen i Fremstu hadde gitt ham lov til å slå seg ned, men grannene Ole Nilsen og Iver Olsen mente det var felles jord. Men husmannen ble værende på plassen som han ryddet like utmed elva. Og det var brua over Bua som ga plassen navnet Bonesbrua. I 1740 var Absalon Olsen med lensmannen Erik Bonesvoll som stevnevitne da han måtte gå lovens ærend til bøndene på Bones, som blankt hadde nektet å skysse Sr. Henrich Beck i Trondheim og kom med alskens grunner for det.
Absalon var gift med Gjertru Karlsdatter fra Kjelden i Singsås, og hun var gardjente. Det første barnet de hadde lå de ihjel i senga og sto kirkens skrifte for det. Det var i 1734 like etter de giftet seg. Absalon og Gjertru fikk mange barn som vokste opp, blant dem sønnen Karl som var kjent som bjørneskytter og en vidfarende svend. Men det var sønnen Ole som tok over Bonesbrua etter faren og sørget for mora på hennes gamle dager.