If you can read this line, the file format.css from BK is missing! (must be lower case file name.)
Kari Absalonsdatter Bonesbro #1
Født 1752
Gift 1774
Død 1828
Gjertru Karlsdatter Kjelden #3
Født 1715 fra Kjelden i Singsås
Død 1806
Absalon Olsen Bonesbro #2
Født 1708 fra Nordstu på Støren
Gift 1734
Død 1777
Ole Iversen Bones #4
Født 1661 fra Fremstu på Støren
Død 1725
Iver Pedersen Bones #8
Født ca. 1628

Eli Estensdatter #7


Karl Olsen Tilset #6
Født ca. 1665 fra Støren
Gift 1713
Død 1725

<
Anekart for Kari Absalonsdatter Bonesbro
Tilbake til hjemmeside