Kilder

Internett

 • Digitalarkivet (Folketellinger, manntall, kirkebøker, emigranter...)


 • Bygdebøker

 • Haakon Kvam: Beitstadboka, bind II
 • Kåre G. Hugås: Bygdebok for Bratsberg annex-sogn, 2000
 • Johannes Sømark: Gard og grendeliv i Budalen
 • Karl Myskja: Bygdebok for Eid, Rauma kulturstyre, 1987
 • Arnt Landre: Øyfolket i Flatanger, bind I, 1996
 • Leif Moksnes: Frostaboka, gards- og slektshistorie, 1968/1970, bind I og II
 • Roar Lindgaard: Frostaboka, gårds- og slektshistorie, bind VI, VII og IX (2002, 2003, 2005)
 • Stjørdalsboka - Hegra herred, bind V, del I og II (1950)
 • Arnold Solemdal: Bygdbok for Holm sogn, Molde 1999, bind I og II
 • Jens Haukdal: Bosetting og folkeliv i Horg, bind I - II
 • Asbjørn Furunes: Bosetting og folkeliv i Horg, bind III-IV
 • Per O. Rød: Hølondboka, bind I, Melhus kommune, 1968
 • Innset bygdebok, bind II
 • Kvikne bygdesoga, bind II
 • Leinstrand bygdebok, bind I og II
 • Leif Halse: Malvik bygdebok, 1957, bind II - IV
 • Nils Lykkja: Meldal bygdebok - Gard og Ætt bind I - III, 1956
 • Olaf Havdal: Meldal Bygdebok - Bygdesoga. Bind 1 (Meldal kommune, 1968)
 • Namdalseid bygdebok (Bygd Gard Ætt)
 • Gardtales i Orkdal, 1978 - 1979, bind I og II
 • A. Skrondal: Orkdalsboka - Gardssoga, 1966, bind III og IV
 • K. M. Elda: Gardtales i Orkland, 1974
 • Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket I - II, Osen I - II
 • Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk: Rennebuboka, bind I - IV
 • H. Hyldbakk og W. Karlstrøm: Gards- og ættesoge for Rindal, 1999, bind I-IV
 • S. Brattgjerd og H. Aaby: Bjørnørfolket III - IV, Roan I - II
 • Per O. Rød: Singsåsboka, bind II - III
 • Skatval, Gårds- og slektshistorie, bind I og II (Skatval Historielag, 2000/2001)
 • Stjørdalsboka - Skatval herred, bind IV (1950)
 • Jens Haukdal: Busetnad og folkeliv i Soknedal, bind I-IV, 1971 - 1976
 • Ola Birger Vagnild: Busetnad og folkeliv i Soknedal, bind V, 2000
 • Tormod Aarholt: Bygdebok for Sparbu og Ogndal, bind IV-VII, 1989 - 1992
 • Anders Fosvold: Bygdebok for Stor-Elvdal, bind I og II, Hamar 1937
 • Strinda bygdebok, bind I - II - III, 1939 - 1947 - 1948
 • Hermann Aune: Bygdefolk og bygdeliv i Støren, bind I - III, 1970 - 1961 - 1963
 • Alf Eggset: Bygdebok for Støren etter ca. 1960, bind IV (2002)
 • Verdalboka, bind IIa og IV
 • Odd Nytrøen: Ytre Rendal - Gard og ætt, 1970
 • Åfjord og Jøssund gårdshistorie, Bind I - II, Jøssund kommune, 1986
 • Bygdebok for Åsen, bind I-V (1991 - 2001)


 • Annen litteratur

 • Alan Hutchinson: Benkestok-slektens rolle i den regionale økonomien, Benkestokk-seminaret Meløy 1999
 • Arne Danielsen: Veidholmen i gammel og ny tid, 1978
 • Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon
 • Axel Coldevin: Jordegods og storgårder i Nord-Norge, 1989
 • Birger Sivertsen: Klæbu seminar (Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2001)
 • Bjørn Sogner: Trondheim bys historie 1537- 1807, bind 2
 • Christianne Undset-Svarstad, Addresseavisen, sanns. 15/4-1966
 • Fredik Meyer: Hærens og Marinens flyvåpen 1912 - 1945 (Forsvarets krigshistoriske avdeling, Oslo 1973)
 • Henry Berg: Trondheim før Cicignon (Trondheim 1951)
 • Lars Løberg: Benkestokkenes tap av adelskapet, Benkestokk-seminaret Meløy 1999
 • Norges Bebyggelse, Bind I og II
 • Norsk Prestehistorie, Norsk Slektshistorisk Forening, www.genealogi.no
 • Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999)
 • Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999)
 • Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000)
 • Svenska ettartal 1890
 • Svenska slektskalendern 1950
 • Tor Weidling: Perspektiver på adelen i Norge ved utgangen av middelalderen og på 1500-tallet, Benkestokseminaret Meløy 1999
 • Tore Hermundsson Vigerust: De Benkestokkers historie ca. 1350 - 1550, Benkestokk-seminaret Meløy 1999


 • Slektsider på WWW

 • Arne Langås
 • Dagfinn Refseth
 • Hogne Holst
 • Leiv Skjerve
 • Per Nermo
 • Simon Ellefsen


 • I tillegg har jeg benyttet private slektsnotater, og opplysninger funnet på nyhetsgruppe (news) no.slekt.etterlysning