Torkildt (Thoere) Aarhaug 
      Født:            
       Død:            
       Far:
       Mor:
Merkn. 

    M Barn 1: Halstein Toresen Aarhaug 
      Født: ca. 1595       
       Død: 1664         
Merkn. 
    K Barn 2: Ragnhild 
    K Barn 3: Anne