Esten Evjen 
       Død: ca. 1640       
       Far:
       Mor:
Merkn. 

    M Barn 1: Halvor Estensen Evjen 
      Født: ca. 1570       i fra Sør-Evjen i Horg 
       Død: ca. 1650       
Merkn. 
    M Barn 2: Haldur Ewien 
      Født: ca. 1570       
       Død: etter 1645      
Merkn.