Bardo Sande 
       Far:
       Mor:
Merkn. 

    M Barn 1: Jon Bardosen Lillesand 
      Født: 1637         
     Hustru: Ingeborg Olsdatter 
Merkn.