Baard på Hvitstein i Botne 
      Født: ca. 1400       
       Far:
       Mor:

    M Barn 1: Amund Bårdssøn Skjerven 
      Født: ca. 1430