Arne Hugås 
       Død: før 1645       
       Far:
       Mor:
Merkn. 

    M Barn 1: Ingebret Arnesen Hugås 
      Født: ca. 1618       
       Død: før 1696       
Merkn. 
    M Barn 2: Michel Arnesen Hugås 
      Født: ca. 1621       
Merkn. 
    M Barn 3: Olle 
    K Barn 4: Siri