Colbend Sundlisetter  Anekart
      Født: 1608         
       Død: etter 1664      
       Far: Cholben Sundlisetter 
Merkn. 

    M Barn 1: Siver Colbendsen Sundlisæter 
      Født: 1656         i fra Sundliseter på Hauka i Soknedal 
       Død: 1709         
Merkn. 
    M Barn 2: Joen Colbendsen Sundlisæter 
      Født: 1658         
Merkn.