Oluff Lillebordal 
       Far:
       Mor:

    M Barn 1: Anders Olsen Øyen 
      Født: 1698         
       Død: 1765         
     Hustru: Siri Ellevsdatter (Holm?) f. 1704 d. 1778 
      Gift: 1723         
Merkn.