If you can read this line, the file format.css from BK is missing! (must be lower case file name.)
Berit Arntsdatter Estenstad #1
Født 1748 fra Estenstad Soknedal
Gift 26 okt 1769 Støren
Død 7 okt 1814 Støren
Guru Arntsdatter Solem #3
Født 1712 fra Solem i Soknedalen
Død 1782 Nerøien i Støren
Arnt Jensen Skjerli #2
Født 1681 fra Borstu Soknedalen
Gift 1 nov 1736
Død 1754
Ollaug Sivertsdatter Gynnild #5
Født 1655
Død 1743
Jens Arensen Gynnild #4
Født 1634
Død 1710
Kersten Siursdatter Solem #7
Født ca. 1682 fra Utstu Soknedal
Død 1744
Aren Anfindsen Solem #6
Født ca. 1676
Gift 26 des 1706
Ingeborg #15


Sifuer Eriksen Solem #14
Født 1659 fra Utstu på Soknedal
Død 1725

>

<
Anekart for Berit Arntsdatter Estenstad
Tilbake til hjemmeside