Biografi til: Berit Olsdatter Tilset

Død av difteri 4 år gammel.
Berit Tilset (4) og onkelen Sivert Pedersen Digre (18) døde begge i august 1890 av difteri, og ble gravlagt sammen på kirkegården i Bratsberg.