Biografi til: Arne Olsen Tilset

Arne var utdannet cand. philol. med språk som tema. Han utga i 1924 boken "Strindamålet" som er i Vitenskapselskapets samlinger. Han reiste hjem til jul etter endt eksamen og fikk tuberkulose. Han døde noen måneder senere. Han hadde blitt tilsatt som rektor ved Eidsvoll Landsgymnas, en stilling han døde fra. Arne Tilsets utgreiing om "Målet i Strinda i Sør-Trøndelag" ligger til grunn for kapittelet om "Strinda-målet" i Strinda bygdebok, bind 3.