Biografi til: Peder Olsen Tilset

Peder vokste opp på gård i Bratsberg. Etter folkeskolen gikk han på Fredly ungdomskole. Etter dette begynte han i elektrikerlære, og gikk på den Tekniske Aftenskole. Han arbeidet som elektriker og trakk høyspent i store deler av landet, blant annet i Finnmark. Han var i Canada 1924 - 1926 og drev med forskjellig arbeid, bl. a. ved et sagbruk. Han kom tilbake til Trondheim igjen og kjøpte gården "Sunnland Vestre", og giftet seg med Svanhild Mathilde Lund. Han drev deretter som elektriker, med gårdsdrift ved siden av. Peder ble eier av Sundland Vestre i 1927. Siste henrettelse nordafjelsk i fredstid forgikk her i 1870 - 80.