Biografi til: Berit Tilset

Berit arbeidet ved Stavne skole som husmor. Senere ved Moholt yrkesskole. Ivar og Berit hadde ingen barn.