Biografi til: Sivert Birger Tilset

Sivert Birger døde av tuberkolose. Han var da elev ved Skjetlein Landbruksskole.