Biografi til: Olav Olsen Tilset

Olav kjøpte i ca. 1917 plassen Hesttrøplass eller Marka under Flatåsenget (Buenget) med noe tillegg, av svigerforeldrene. Det nye hjemmet kalte de Skogheim. Hovedbygningen på Skogheim ble oppført i 1919, mens fjøs og stall ble oppført i 1927.
Som en kuriositet kan nevnes at ved folketellingen i 1900 finner vi på Hesttrøplass sekstiårige husmann og veiarbeider Esten Estensen fra Støren, og kone Oliana Svendsdatter fra Frosta. Hos seg hadde de 56 år gamle Elen Hansdatter, ugift fattiglem. Som enke flyttet Oliana til byen.
Ved tellingen i 1910 bor Esten og Oliana her fremdeles, han 70 år og hun 66 år. Han kalles da Esten Flataas, og plassen kalles Flataastrøen. Hos dem bor tilreisende skreppekar Mathias Pettersen, 58 år, fra Lesjeskogen.