Biografi til: Idde Jonsdatter

Idde var datter av presten "Hr. Jon" i prestegården Sundli.