Biografi til: Morten Knutsen

Fra Morten Knutsen og Idde Jonsdatter nedstammer den kjente lensmanns- og klokkerætta. De bodde på gården Moe i Orkdal.
Morten nevnes som sorenskriver i Orkdal da han bevitnet et brev den 29/6 og i et tingsvitne den 9/4 1636. Han er nok den Morten Knudsen på Melland i Børsa som i 1648 fikk i oppdrag av borgermesteren å tilby Hr Anders i Meldal 2000 rdl for sin del av kopperverket. Senere bodde Morten på gården Hoff i Orkdal.