Velkommen til mine slektsider

Disse sidene dreier seg om slektsforsking, ca. 6600 personer er registert i slektsdatabasen til nå. For å holde orden på rekkene, bruker jeg shareware programmet Brother's Keeper

Hovedvekten av anene er fra Midt-Norge. Ofte er det "vanlige" folk - bønder, husmenn og fiskere, som livnærte seg av det naturen hadde å by på. Men også endel embetsmenn vil man finne, borgermestere, lensmenn, prester og futer. Som kildemateriale har jeg i stor grad benyttet bygdebøker, folketellinger samt private slektsnotater. Har også benyttet informasjon som andre slektsforskere har lagt ut på internett. Jeg kan naturlig nok ikke garantere for alle opplysninger, men har registrert det meste av kilder. Finner du noe interessant og lurer på hvor jeg har fått informasjonen fra, så ta gjerne kontakt.

Ole Olsen Tilset
Ole Olsen Tilset m. fam 1930