Biografi til: Martin Arntsen Søbstad

Martin drev skomakeri for egen regning.