Biografi til: Svend Arntsen Søbstad

Svein Arntsen Søbstad var forpakter av kornmøllen i Leirelva (Flatås Nordres gamle gårdsmølle) og husmann med jord i Flatåsdalen under Flatås Nordre. Mølleren hadde stor besetning på plassjorden sin: 2 storfe, 5 sauer, 3 svin og 6 høns. Utsæd: 0,7 hl bygg og 3 hl poteter. Mølledriften ble nedlagt i begynnelsen på 1900-tallet, og Trondheim kommune kjøpte vannrettighetene i 1916.