Biografi til: Ole Arntsen Søbstad

Ole Arntsen den yngre, hjælper sin Fader med Gaardsbruget.