Biografi til: Ole Arntsen Søbstad

Ole Arntsen den ældre, hjælper sin Fader med Gaardsbruget.