Biografi til: Erik Nilsen Væresaunet

Væresaunet i Bratsberg benevnes også som Lykstadaunet eller bare Aune i daglitale. I 1796 kalles Erik for dragon Erik Nilssen Jervan, og ved foged Berg fikk han da kgl. tillatelse til som bygselmann å rydde og dyrke samt bebygge den halve del av Væresaune, nemlig den del som Nils Jonsen Være hadde benyttet. Tømmer til husbyggingen fikk han lov til å ta i almenningens skog. Når den andre halvdel, benyttet av Jon Olesson på øvre Være, ble ledig ved hans fratredelse, skulle Erik Nilsen også ha denne del. Erik står i folketellingen 1801 oppført som "Huusbonde" på "Nyebygget gaardeplass" Lykstadaunet i Bratsberg sammen med kona Anne Greisd. og barna Nils og Karen. Erik fikk 6 barn i første ekteskap og 4 barn i det andre. Husene på Væresaunet står ikke i dag, de ble revet midt på 1980-tallet.