Biografi til: Sivert Olsen Fjølstad

Sivert Olsen tok over Fjølstad i Malvik. Han bygsla i 1759, og 3 år seinere kjøpte han gården på auksjonen etter cansellieråd Marcus Nissen Høyer for 336 rd. De hadde to barn.