Biografi til: Anders Jonsen (Nyhus) Tverdal

I 1728 ble Tverdal i Orkdal solgt til klokker Anders Jonsen.