Biografi til: Idde Jonsdatter Moe

Idde Jonsdatter Moe var lensmannsdatter. Etter at Lars Amundsen døde giftet Idde seg på nytt med Anders Iversen. De kjøpte gården Hoston i 1747 for 280 riksdaler. Ved ekstraskatten i 1762 er Idde og Anders oppført som selveiere på Hoston. Iddes sønn Amund Larsen fra første ekteskap bor også der sammen med sin kone Siri Sivertsdatter. Iddes datter Gunhild Larsdtr og mannen Jon Mortensen bor også her.