Biografi til: Håken Olson Håkensli

Håken fikk skjøte på Håkensli 25. desember 1741. De hadde to barn som en kjenner til.