Biografi til: Anders Knutsson Skjulsenget

Anders Knudsson fikk bygselbrev fra presten Nils From i 1793 på det vilkår at faren "faar nyde 1 1/2 mæling ager, men at han selv sørger for sig saa lenge han dertil har krefter". Moren skulle være i brød med sønnen. Bygsel-brevet er tatt opp igjen 15. nevember 1796. Da fra datter til Nils From i "nådesåret" hennes.