Biografi til: Lars Knutsen Valstad

Lars Knutsen si første kone Kirsti døde i 1801 og boet hadde 306 rdlr. til arv og deling. I 1802 giftet Lars seg på nytt, og da hadde gården 42 t. korn, 1 husmann, hest, 7 stor- og 8 småfe. Lars hadde kjøpt 6 markl. i Rise for 340 rdlr. til avlsgard. Lars døde i 1804, og skiftet viser at enka Ane Eriksdatter hadde et krav på utløsning hos svogeren, Ole Geisen Drugli, på 103 rdlr. Boet med krøtter og løsøre var takstert til 696 rdlr., men da gjelden var oppgjort var det 215 rdlr. igjen til arv og deling. Da Lars døde satt Ane igjen med en 5-åring og en 3 åring som hun ikke var mor til, og sin egen sønn Erik på 3/4 år. Hun giftet seg på nytt alt i november 1804 med Erik Olsen Sandvik fra Meldal. Erik fikk samme året bygsle gården av Coldevin mot å betale 8 rdlr. 1 ort og 20 skilling i innfestingspenger. Erik svarte i 1816 sølvskatt med 18 daler og satt med gården til han døde i 1833. I 1838 fikk Ane Eriksdatter kongeskjøte på gården, og samme året delte hun gården i to like deler på de to barna sine, Erik Larsen og Ingeborg Eriksdatter, som hver betalte 250 spdlr. K. M. Elda kan fortelle dette om Lars Valstad: "Lars var overseg stor og sterk. I 18 års alderen kom han i "kongenstenesta". Offiseran tykte han var for slapp i håndgrepa med geværet. Men da slo Lars geværet så kraftig attåt sida, at geværstokken spratt i flisar og så hiva han etterpå geværpipa frå seg. Men han slo geværet så hardt attåt hofta den gongen, at han vart lam på høgre sida etter den dag og laut gå med krykkje. Handsterk var han, så ingen stod seg mot taket hans. Ein gong han kom kjørande om Ljøkel ropa gardsfolket, at han måtte koma inn å halda styr på ein kjempekar, som tok velde av dei andre karane. Ja, Lars Valsto gjekk inn, greip karen, trau han under benken, og sette seg oppå og meinte, at der skulde uroskroppen ligge til han dovna." Ved folketellingen 1801 er Lars Knutsen 34 år ((født 1767).
Ved sin død i januar 1804 er Lars 30 år (født 1774).