Biografi til: Sivert Pedersen Digre

Sivert Digre og niesen Berit Tilset (f. 1886) døde begge i august 1890, og ble gravlagt sammen på kirkegården i Bratsberg.