Biografi til: Paul Kristian Pedersen Digre

Paul og broren Ole ble eiere av Digre i 1907. Paul og Ingeborg, som ikke hadde noen barn, bodde på den ene siden av huset, og broren Ole og søstera Bergitte på den andre. Fra 1930 ble Paul eneeier. Paul hadde en forpakter som het Nikolai Killingberg fra Leksvik. Han kom til Digre som dreng i 1935, og kona hans Ragnhild kom som taus i 1936. Fra 1942 forpaktet de gården, og kjøpte den i 1956. Datteren deres Reidun g. m. Aasmund Harry Dretvik sitter idag [2001] som eiere.