Biografi til: Johanna Johansdatter Rise

Johanna emigrerte til Amerika. Johanna skriver i et brev datert 11. nov 1950 til sin mor (egentlig stemor) Susanne Rise at hun reiste den 28. februar 1921. Hun skriver: "Den 28de februar bliver det det 30 aar siden jeg reiste til Amerika. Kom til Minneapolis den 13de mars. Jeg glemmer aldrig den dagen da jeg gjik av toget paa stationen i Minneapolis og John og fruen var der for aa tage imot mig. John hadde et pent hus og graset var saa grønt og pent der. Da jeg reiste hjemmefra var snøskavlan saa stor. Vi hadde tid med aa faa kufferten min til Svorkmo. I dem siste aarerne har jeg ofte tenkt paa alt dette. Det skulde være moro aa se Risan en gang, men det kommer vist alldrig til aa skje." Johannas adresse var 205 - 3rd street so. Virginia, Minnesota. I Amerika brukte hun etternavnet "Rice".