Biografi til: Esten Rolfsen Moe

Esten kjøpte garden Sørtømme i Horg av kaptein von Knoff i 1785.