Biografi til: Jon Rolfsen Moe

Grenader. De kjøpte Sør-garden Melhus. De hadde tre døtre.