Biografi til: Anders Johansen Druglitrø

Anders fikk skjøte på Svinsåsrabben 8. desember 1897 fra enka Anne Johansdatter for kr. 1700,-. Der ble de i bare fire år. Svogeren Ole Ingebrigtsen Kirkholt kjøpte Svinsåsrabben i 1901. Anders kjøpte Druglitrøa, og fikk det skyldskift fra hovedbruket 16. juli 1921, sammen med Dombuslætte som var utskilt fra Svinsåsgarden. Han fikk skjøte fra Ole Jonsson Drugli 1. desember 1922 for kr. 2000,-. Anders drev som bygningssnekker i tillegg til småbruket sitt. Anders og Brynhild hadde 13 barn. Anders tok navnet Druglitrø da han flyttet dit.