Biografi til: Even Olsen Haugen

Tok over på Øvre Fossum etter broren Colbanus.