Biografi til: Marit Arensdatter Solem

Anders og Marit var inderstfolk på Brua i Soknedal etter Otter Andersen. De fikk 4 barn.