Biografi til: Anfind Arensen Solem

Sist i 1720-åra kjøper Anfind Arensen Utstu Solem i Soknedal av Bendix Friis, og blir sjøleiende bonde. Fra no kan en følge samme slekta fram til vår tid. Anfind fikk 4 barn i første ekteskap. 2 av dem døde som spebarn.