Biografi til: Arnt Arntsen Estenstad

Arnt var bonde på Nedgarden Foss i Horg. Han var og lensmann ei tid.