Biografi til: Olaug Olsdatter Økdal

Olaug fikk 10 barn i sine 2 ekteskap. 4 av dem døde som barn. Soknedal bygdebok bind II s. 176 sier at Olag er født 1737, mens bind IV s. 497 sier at fødselsåret er 1739.