Biografi til: Kari Rolfsdatter Folstad

Da ektemannen Ingebrigt Andersen døde 1715, ble det enken Kari som fikk Armfeldt-soldatene å stri med da de kom til Mo i Støren i 1718. De plyndret henne både godt og grundig og tok med seg både dyr, mat og redskaper. Skigarden brente de opp og tok med seg sengklær og gangklær, jarnfang og gardsredskap. Skaden kom opp i 189 riksdaler 3 ort under taksten i 1719.
Det var ikke så liketil å sitte som enslig kvinnfolk på Mo, og i 1720 giftet Kari seg med Ole Olsen fra Nordstu på Bones. Fire år etter døde Ola, og Kari klemte til for tredje gang. Det var Jon Jonsen Røttum som tok over både enka og garden. Kari og Jon fikk 5 barn, hvorav 4 døde i ung alder. I de to første ekteskapene hadde Kari h.h.v. 3 og 2 barn.