Biografi til: Eli Johansdatter Svinsås

Eli og Ole kjøpte Svinsåsrabben av Eli's bror Anders i 1901. Ole Kirkholt solgte bruket i 1947, flyttet til en slektning i Rindalen og døde der.