Biografi til: Ola Johansen Svinsås

Ola bygsla Granmogjerdet i Meldal. Slo seg ned der omkring 1885. Ola og Brynhild hadde 6 barn.