Biografi til: Ole Knudsen Rise

Ole Rise hadde en fjerdepart av garden Risan i Orkdal (283d). Ved folketellingen 1865 finner vi Ole og kona på garden, sammen med alle 6 barna. Det bor også ei Johnetha Larsdatter der, 67 år og legdslem. Ole står i 1865 oppført som gårdbruker og selveier. Fem av de seks barna reiste til Amerika. Ved tellingen i 1875 bor de fire yngste barna enda hjemme. Sønnen Johan tok over gården, og i 1900 er Ole og Johanna oppført som kårfolk.